Toine van Liebergen


Toine van Liebergen

Functie:
Medeoprichter en partner

Organisatie:
To Interface Advisory

Spreker op:
Dinsdag 31 maart

Toine is circa 8 jaar werkzaam geweest bij Rijkswaterstaat en Kenniscentrum PPS en is daar met name bezig geweest met nieuwe contract- en samenwerkingsvormen. In 2006 is Toine mede-oprichter en partner van To Interface.

Op het gebied van publiek private samenwerking, marktwerking en contractering bij zowel publieke, als private opdrachtgevers heeft Toine van Liebergen ruime ervaring met complexe projecten. Terugkerende elementen in de projecten zijn contractvoorbereiding, aanbesteding en gunning. Toine heeft als projectmanager en onderhandelaar gefunctioneerd in diverse infrastructurele werken met publieke en private opdrachtgevers. De laatste jaren staan meer in het teken van vastgoedprojecten. Hier is hij als tendermanager en projectdirecteur bij een aantal grote projecten betrokken tijdens de aanbestedingsfase, contractonderhandeling, teamopbouw en de realisatie van het project. Alle projecten kenmerken zich door de toepassing van innovatieve contract- en aanbestedingsvormen en het raakvlak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

To Interface is een management- en adviesbureau die partijen verbindt om te komen tot de best denkbare oplossing voor complexe vraagstukken. Dat doen we binnen de fysieke leefomgeving; zowel aan de publieke als de private kant. Loyaliteit aan de opgave en een hoogwaardige en integrale aanpak zijn daarbij leidend.

Complexe opgaven rond gebiedsontwikkeling, herstructurering en aanbestedingen vragen om creatieve ideeën en slimme professionals - zeker als die vraagstukken zich afspelen op het raakvlak van markt en overheid. Belangrijker nog vinden wij loyaliteit aan het vraagstuk.
Binnen To Interface verbinden wij ons aan de opgave en voelen ons meer dan opdrachtnemer. Wij treden op als partner (eventueel risicodragend) en slaan bruggen om de verschillende partijen en belangen te verbinden. Werkend vanuit die integrale visie komen wij in gezamenlijkheid tot de best denkbare oplossing voor uw opgave.

« Naar het overzicht met sprekers

Terug naar boven