Marco van Zandwijk


Marco van Zandwijk

Organisatie:
Ruimte-OK

Green Deal verduurzaming Scholen - Verduurzamen vanuit gebruikersperspectief.

Welke motieven hebben onderwijsorganisaties en gemeenten om hun gebouwenbestand te verduurzamen? Hoe kunnen deze motieven helpen om een invulling te geven aan de kaders uit het energieakkoord? In november is tussen de Rijksoverheid, de onderwijs- en gemeentesector de Green Deal Verduurzaming Scholen gesloten. Het doel van deze afspraken is om op grote schaal de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren te versnellen. In deze presentatie krijgt u de eerste indruk van de uitkomsten uit de consultatiefase van De Green Deal. Waar vragen schoolbesturen en gemeenten om waar het gaat om hun ambities op gebied van energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen (exploitatieneutraal) te kunnen verbeteren.

Marco van Zandwijk (architect- 1975) is vanuit verschillende invalshoeken (ontwerp, bouw, projectmanagement, politiek, kenniscentra) werkzaam in de dagelijkse praktijk van de onderwijshuisvesting. Hij is samensteller van oa. de 'Scholenbouwwaaier' en het 'Kwaliteitskader huisvesting- basisonderwijs' welke hij samen met gemeenten en schoolbesturen heeft kunnen ontwikkelen vanuit het kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK), het Atelier Rijksbouwmeester, het voormalige Service Centrum Scholenbouw en het netwerk huisvesting van de PO-raad. In 2014 was Marco gast-hoofdredacteur voor de ‘scholenbouw-editie’ van het vakblad Stedebouw & Architectuur. Momenteel geeft hij vanuit Ruimte-OK samen met het Klimaatverbond invulling aan de consultatiefase van de Green Deal Verduurzaming Scholen.

Zie ook:

https://www.linkedin.com/profile/view?id=4448378
of
http://nederlandwordtanders.nl/netwerk/marco-van-zandwijk/
of
http://www.ruimte-ok.nl/sites/www.ruimte-ok.nl/files/kennis/bijlage/sa6_sb8_marco_van_zandwijk.pdf

Ruimte-OK:

Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) is een landelijk sectoroverstijgend aanspreekpunt voor schoolbesturen,

gemeenten en kinderopvangorganisaties die meer grip willen op hun huisvestingsvraagstukken. Ruimte-OK ontleent zijn bestaansrecht aan het verbeteren van het opdrachtgeverschap en het werken aan kwaliteitsbevordering van de huisvesting binnen een gezonde exploitatie.  www.ruimte-ok.nl

« Naar het overzicht met sprekers

Terug naar boven