Joost van der Werf


Joost van der Werf

Organisatie:
Brink Management & Advies

Joost van der Werf is econoom en systeemanalist bij Brink Management & Advies (onderdeel van Brink Groep). Hij heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van maatwerkoplossingen om de financiële effecten van mogelijke beleidskeuzes inzichtelijk te maken. Hij heeft ervaring met commerciële partijen, overheden (laag en hoog), woningcorporaties en zorginstellingen. Hierdoor (her)kent hij de diverse talen en belangen en kan deze aan elkaar verbinden. Door de druk op budgetten bij woningcorporaties en overheden heeft hij zich de laatste jaren verdiept in de strategische beslispunten rondom instandhouding: waar liggen de verantwoordelijkheden, wie voert het uit, wie beslist over instandhouding van en investeringen in het vastgoed en hoe werken de verrekensystematieken (niet)? Samen met een overheidspartij heeft hij een systematiek ontwikkeld op basis van de NEN 2767 om te kunnen sturen, budgetteren en aanbesteden op basis van deze systematiek. De klantvraag staat hierbij centraal.

« Naar het overzicht met sprekers

Terug naar boven