Jan Willem van de Groep


Jan Willem van de Groep

Functie:
Programmamanager

Organisatie:
Platform31|Energiesprong

Spreker op:
Dinsdag 31 maart, Donderdag 2 april

Jan Willem van de Groep is inspirator en versneller van een in zijn ogen onontkoombare bouwtransitie; van een ambachtelijk bouwnijverheid naar een volwassen slimme bouwindustrie. Vraagstukken rondom energieverbruik en verduurzaming maken die versnelling volgens hem noodzakelijk. Nieuwe klantvragen, nieuwe technologieën en maatschappelijk dynamiek maken die transitie in zijn ogen ook nog eens onontkoombaar.

Jan Willem is ondermeer bedenker en initiator van de Stroomversnelling, een initiatief waarbij de bouw- en corporatiesector door middel van radicale innovaties en industrialisatie binnen 5 jaar 111.000 woningen renoveren naar het niveau energieneutraal.

In zijn boodschap staat centraal dat de bouwindustrie een sleutelrol speelt bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Naast de bouw als grootste concurrent van het energiebedrijf liggen er ook volop kansen door slimme bundeling van geldstromen die door de domeinen wonen, mobiliteit, zorg en energie lopen. Jan Willem is er van overtuigd dat innovatie in de bouw nog in de kinderschoenen staat. Die overtuiging lijkt hout te snijden gezien de resultaten die worden geboekt binnen de Stroomversnelling.

Jan Willem is jaarlijks terug te vinden in de top tien van de duurzame top 50 in de bouw. Naast zijn werk voor Energiesprong is hij vaste columnist voor de Cobouw, adviseur voor duurzame ondernemers en (rijks)overheden, jurylid Achterhoek Architectuurprijs en veelgevraagd spreker. Als inspirator wordt hij regelmatig gevraagd mee te denken of lezingen te geven over thema’s als duurzaamheid, innovatie, transitie of bedrijfsstrategieën. Sinds kort is Jan Willem als CIO (Chief Innovation Officer) verbonden aan het ARX-lab.

« Naar het overzicht met sprekers

Terug naar boven