Irma Thijssen


Irma Thijssen

Functie:
Senior Adviseur Utiliteit

Organisatie:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Irma Thijssen is senior adviseur utiliteitsbouw bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL en SenterNovem). Zij werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de uitvoering van het programma Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving en aan de uitvoering van het Nationaal Energie Akkoord; beide gericht op verduurzaming van commercieel en maatschappelijk vastgoed. Gezonde, duurzame en betaalbare scholen vormen een van de speerpunten.

« Naar het overzicht met sprekers

Terug naar boven