Programma woensdag 1 april » Programma Donderdag


Mainstage Gaia

Starttijd

Thema

Spreker(s)

10:30

Welkom

Pernille La Lau, Dagvoorzitter

10:35

Energieneutraal zonder kosten (NB…is geen 1 april grap!)

Is energieneutraal wonen zonder kosten toekomstmuziek? Niet als het aan UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, ligt. Door slim te investeren in een huis dat zelf energie opwekt, wonen grote groepen woningbezitters straks in een energieneutraal huis, tegen dezelfde woonlasten. Titia Siertsema legt in een inspirerende sessie uit hoe dat kan.

Titia Siertsema

11:05

Pilot Circulair inkopen bij PRORAIL

De inrichting van de nieuwe Verkeersleidingspost Utrecht van ProRail wordt voor een flink deel circulair ingekocht. Het bedrijf doet als een van de eerste bedrijven in dat kader mee in de Green Deal Circulair Inkopen. De Verkeersleidingspost is een pilot in deze Green Deal.

Vorig jaar ondertekenden 18 partijen in de publieke en private sector de Green Deal Circulair Inkopen. Dat aantal bedrijven is uitgegroeid tot 28 partijen, waaronder ook ProRail dat als een van de eerste een pilot uitvoert op dit vlak.

Geerke Versteeg

11:50

Circulair aanbesteden van inbouwpakket TenneT

Hoe te komen tot een gezond, comfortabel fraai en herbruikbaar interieur? Dat wordt tijdens deze presentatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld bij TenneT.

Maarten Epema

Rene de Klerk

12:10

Flexibel Comfort

Inspirerende pitch over 'het nieuwe bouwen' in optima forma. Flexibel en comfortabel. Laat u inspireren hoe u van een duurzaam product tot een duurzame businesscase komt.

Dennis Duffels

12:30

Perspectief op de toekomst

De toekomst in en dat dan niet duurzaam doen, kan in deze tijd niet meer. Anke van
Hal neemt u mee in haar visie op de toekomst naar een klantgerichte bouwindustrie.

Anke van Hal

13:00

Lancering 'Spelregels voor integraal ontwerpen'

Gezamenlijke lancering van de nieuwe webmodule.

BNA, TVVL en iLINQ

13:30

Turn to Value

De bouw verandert of u dat nou leuk vindt of niet. De kanteling gaat van een ambachtelijk georiënteerde bouwnijverheid naar een klantgerichte bouwindustrie. Die beweging is nodig om betaalbare oplossingen te vinden voor de vraagstukken die spelen rondom energie en duurzaamheid. Nieuwe klantvragen, nieuwe technologieën en een autonome maatschappelijk dynamiek maken de beweging echter ook onontkoombaar.
 
Hoe zit dit toekomstige speelveld eruit en wat wordt de rol van u of uw bedrijf daarin? Kan ik als MKB-ondernemer onderdeel worden van een industrie? Waarom is het concept aannemer obhoudbaar?  Wat zijn dan eigenlijk de innovatievraagstukken van morgen en overmorgen? Wat is eigenlijk innovatie? Hoe krijgt die industrie het voor elkaar om 50% goedkoper te produceren en toch betere producten te leveren dan zij nu doen, waarvan ook nog eens de prestaties gegarandeerd worden?

Jan Willem vd Groep
Pieter van Gent

14:00

Green Deal Duurzame Scholen

Er is een Green Deal afgesloten tussen markt en overheid om de verduurzaming van schoolgebouwen te bevorderen. Marco van Zandwijk is een van de initiatiefnemers en informeert u over deze Green Deal en wat deze u kan opleveren!

Marco van Zandwijk

15:00

Contributing to Net Zero Energy Buildings

How Carrier responded to a customer’s challenge and developed a new system architecture to provide the most energy-efficient HVAC system for an office building in the La Defense area.

Tim Ashton

16:10

Innovatie in de bouwsector: alleen een resultaat van de crisis?        

“Was er geen crisis ontstaan, medio 2008, dan was, een uitzondering daar gelaten, de bouw nog niet aan het innoveren geslagen”.
Herkent u die uitspraak? En bent u van mening dat dit klopt? Vallen we  straks weer terug in oude patronen? De bouwsector wordt nogal eens vergeleken met de automotive en dan komt de bouw er doorgaans slecht van af. Tijdens mijn market vision deel ik graag mijn mening daarover met u.

Benno Oosterom

16:30

Het verschil maken met nieuwe techniek:  van duurzaam beton tot gezonde gebouwen

Stefan van Uffelen (winnaar Duurzame 50 Vastgoed NL 2014) heeft in opdracht van het World Business Council for Sustainable Development, het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de internationale ontwikkelingen in de cement en betonketen. Hiervoor is zijn opdracht om een nieuw internationaal keurmerk te ontwikkelen. In zijn Keynote zal Van Uffelen inzoomen op de Nederlandse markt in vergelijking met de internationale ontwikkelingen. Gerard Schroder zal hierna zijn visie als ontwikkelaar geven op de huidige ontwikkelingen in de vastgoedbranche en welke kansen projectontwikkelaars kunnen grijpen!

Stefan van Uffelen
Gerard Schröder

17:10

Introductie Zehnder Nederland- Zehnder – J.E.StorkAir heeft voortaan Zehnder, totaal leverancier en kennispartner op het gebied van binnenklimaat.

Erik van Heuveln, algemeen directeur van Zehnder Group Nederland en België geeft zijn visie over de Nederlandse woning markt en legt uit waarom Zehnder – J.E.StorkAir de stap genomen heeft om als één merk verder te gaan. Hij gaat hierbij vooral in op de vraag welke waarde Zehnder voor de klant kan leveren.

Erik van Heuveln

 

Creatio Stage

Starttijd

Thema

Spreker(s)

10.30

Praktische kwaliteitsborging: het werkt!

Kwaliteitsmanagement, de brug slaan van kwaliteit op papier naar kwaliteit in de praktijk. Jan Pieter van Dalen deelt zijn visie en ervaringen. Hij toont aan dat kwaliteitsdenken wérkt.

 Jan Pieter van Dalen

10:50

Duurzaam samenwerken is goudmijn

Investeren in duurzaamheid wordt ten onrechte vaak als kostbaar gezien. Het tegendeel blijkt echter waar indien de opdrachtgever, door middel van helder advies, overzicht krijgt omtrent de mogelijkheden. Hierbij kunnen reële terugverdientijden en prestatiegaranties worden geformuleerd en gerealiseerd, in combinatie met een hoog comfort en een gezond binnenklimaat. Alklima / Mitsubishi Electric laat zien op welke wijze zij mogelijkheden zien om de verschillende ketenpartners bij elkaar te brengen en welke stappen één ieder moet nemen om de gestelde doelstellingen t.a.v. duurzaamheid te gaan behalen.

Martijn van Leerdam

11:10

Zorgeloos oud worden...

Hoe wonen leefbaar kan worden anno 2015.

Pieter Leeflang

Martin Koppenhol

11:30

Workshop: Marketing in de bouw!

Inspirerende workshop over de do's en dont's in marketing in de bouw door topexpert Marjet Rutten.

Marjet Rutten

12:35

De Europese woonconsument en de kansen voor de fabrikanten

De presentatie is interessant voor iedere marketeer en geïnteresseerde die wil weten hoe de rolverdeling is tussen fabrikant, professional en consument. Maar met name voor fabrikanten die actief zijn op de DHZ markt.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: Wat is het oriëntatiegedrag van de Europese DHZ-consument, wat is de rol van e-commerce en waar is een rol weggelegd voor de professionals.

Mark de Graaf

13:00

BIM 3.0

Het Bouw Informatie Model (BIM) verbindt alle lagen in de bouwketen. Hiermee veranderen de grenzen tussen vakgebieden en organisaties wat vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en het maken van andere strategische keuze’s. Veel organisaties hebben al een keuze gemaakt. Nieuwsgierig waar u eigenlijk uit kunt kiezen? Ik deel graag met u de inzichten van koplopers die verbonden zijn met het succes van BIM 3.0.

Theo Ockhuijsen

13:20

Flexibel bouwen van appartementen

Frame 2 Design is een concept voor functievrij en flexibel bouwen van appartementen van gestapelde bouw. Innovatie door optimaal gebruik te maken van kennis van partners in het bouwproces.

Frank Geers

 

Stedebouw & Architectuur Talks
Het programma van 13:35 tot 16:20 wordt verzorgd door Stedebouw & Architectuur 

o.l.v Wijnand Beemster

13:35

‘Donker waar het kan, licht waar het moet'

Gemeente Heerenveen heeft het beleid tav openbare verlichting omgebogen naar een lichtbeleid waarin ook donkerte als waarde in de openbare ruimte een expliciete plaats gekregen. Het uitgangspunt is eigenlijk heel simpel: Uit waar kan, aan waar moet, of ‘Donker waar het kan, licht waar het moet’. In het stadscentrum bespaarde de gemeente Heerenveen met dit beleid bijna 80 procent energie. Een interview hierover met wethouder Hans Broekhuizen.

Interview met wethouder Hans Broekhuizen

14:00

Workshop: Cradle 2 Cradle in de scholenbouw

Een Workshop over scholenbouwen volgens principes van Cradle 2 Cradle. Recent zijn in de regio Venlo enkele schoolgebouwen op basis van C2C gerealiseerd. Duurzame huisvesting die tevens als onderwijsmiddel wordt ingezet om leerlingen kennis over duurzaam leven mee te geven.

Bas van de Westerlo

14:40

Additive manufacturing

Een Market Vsion presentatie over de praktijk van additive manufacturing. Arup ontwikkelde knooppunten voor staalconstructies die met additive manufacturing technieken zijn geproduceerd. Een methode met toekomst die de sector verder helpt om slim en duurzaam te produceren.

Salome Galjaard

15:00

Robots in de bouwkolom

Market Vision presentatie over robots die in staat zijn om meerzijdig gekromde gebouwhuiden te produceren. Studio RAP werkt op dit moment aan een eerste pilot, een gebouwschil in hout.

Wessel van Beerendonk

15:20

EURBANLAB: verduurzaming van woonwijken

Workshop over de verduurzaming van woonwijken. Het thema wordt in de sessie gelinked aan het Europese onderzoeksproject EURBANLAB. Ook worden enkele best practices uit dit onderzoeksproject, o.a. Vauban/Freiburg, Duitsland, toegelicht.

Roger Toussainnt en Anne-Marie Spierings

16:00

Future lightning future city

Market Vision presentatie over Future lightning future city, openbare LED verlichting in smart cities. Ellen de Vries initieerde met een MKB consortium slimme integrale concepten om gemeenten te ontzorgen

Ellen de Vries

16:20

Slimme stappen naar een duurzame toekomst

VEKA AG presenteert een totaal nieuw kozijnprofielsysteem, speciaal ontwikkeld voor de toepassing van triple glas.

 Adriaan Hakkert

 

Nexus Stage

Starttijd

Thema

Spreker(s)

10:30

Becoming a winning team!

Je hebt een visie en een plan. Maar dan... Just do it! Een storytelling over hoe het effect van social media uiteindelijk resulteert in het winnen van een prestigieus design en built project door ketensamenwerking met integratie lea(r)n en BIM.

Herbert van der Heijden

11:00

Workshop: Het moet echt anders! Waarom prestatiecontracten een kans zijn voor langdurige samenwerking en energiebesparing.

Energieprestatiecontracten zijn een middel om energiebesparing te bereiken. Voor opdrachtgevers is het interessant omdat ze ontzorgd worden door een professionele partij die garanties afgeeft op energiebesparing. Voor uitvoerende partijen zoals installateurs, is het interessant vanwege de gegarandeerde inkomsten voor een langere tijd. Maar het vergt wel een andere houding! Samenwerken, vertrouwen en partnership zijn kernwoorden bij prestatiecontracten. Selina Roskam licht toe wat ESCo's zijn, hoe de houding moet veranderen en welke kennis RVO.nl beschikbaar heeft.

Selina Roskam

11:30

Workshop: Biobased Bouwen

Topexpert Prof Michiel Haas neemt u in deze inspirerende workshop mee in de kansen van biobased bouwen.

 Michiel Haas

12:15

Art d'Eco: inspired by Nature, shaped for the future

Boris Zeisser neemt u mee in zijn architectuur, met als thema duurzaamheid in de
breedste zin van het woord; sociale duurzaamheid, upcycling, low tech duurzaamheid
maar ook biominicry principes die hij in zijn ontwerpen toepast.

Boris Zeisser

12:35

Vraaggestuurd renoveren met WoonConnect

Integrale aanpak voor alle partijen. Aan de hand van twee praktijkprojecten wordt getoond hoe bewoners worden betrokken bij het ontwikkelen van renovatieplannen en hoe alle betrokkenen - naast bewoners ook de corporatie, de aannemer(s), fabrikanten, de gemeente - samen tot optimale keuzes komen. Een volledig nieuwe manier van werken die individueel maatwerk oplevert op een manier die sneller, efficiënter en goedkoper is dan welke andere werkwijze ook.

Paul van Pelt

13:00

Workshop: Ketensamenwerking in de bouw, bekijk het eens door een andere bril 

Ketensamenwerking hoor je overal. Volgens ons is het denken in waardestromen en niet alleen in projecten. Wat zijn die waardestromen ? En hoeveel van die waardestroom realiseert je nu werkelijk zelf ? Of ben je vaak regisseur ?
Wil je de kracht van de keten vergroten en scoringskansen verbeteren, dan moet je naar ketensamenwerking. Maar hoe kun je dat doen ? Hoe weet ik wie mijn juiste partners zijn ? Welke stappen kun je doorlopen ?
Van der Heijden deelt haar kennis en ervaring op gebied van ketensamenwerking met praktijkvoorbeelden en vraagt om de nodige interactie met het publiek.

Herbert van der Heijden

13:40

Smart LED

Een gezond gebouw is niet alleen goed verlicht maar het monitort ook 24/7.

Rianne van Dusseldorp

14:00

MEER IQ IN DE BOUW

Wat gebeurt er als je aan de bruisende mengelmoes van de bouw een flinke dosis intelligentie toevoegt? Dan filter je automatisch de risico’s… Externe factoren die het succes van je project negatief kunnen beïnvloeden sluit je buiten. Kwaliteit krijgt de ruimte om gezien te worden en duurzaamheid is niet langer een e-nummer maar een basis ingrediënt. Maar bovenal ontstaat er rust; rust in de keuken zorgt voor een optimaal proces met blijvende kwaliteit als resultaat. Iedereen krijgt de gelegenheid om dat wat hij/zij moet doen goed te doen. Dat noemen we bouwen met IQ!

Johan Postma

14:20

Industrieel bouwen in binnenstedelijk gebied

De bouwopgave is in de afgelopen jaren enorm in transitie! Hoe kunt u hierop inspelen? Een inspirerende pitch over industrieel bouwen op de lastigste plaats waar dat mogelijk is.

Peter Musters

14:40

Realiseren van energiebesparing bij huurwoningen met financiële overheidssteun

RVO.nl biedt financiele steun aan woningcorporaties en andere verhuurders die ingrijpende energiebesparende maatregelen in huurwoningen willen doorvoeren. De STEP-subsidie en FEH-lening hebben beide tot doel de Energie-Index van huurwoningen te verbeteren. Met de regeling Vermindering Verhuurderheffing kunnen belastingplichtige verhuurders met meer dan 10 huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens vermindering krijgen op de verhuurderheffing. Tijdens deze presentatie krijgt u alle ins en outs van deze regelingen.

Rob Smit
Jordi Liem

15:20

Leefbaar wonen met comfort en inschaalbare zorginpassing

oe wonen leefbaar wordt anno 2015.

Pieter Leeflang

Martin Koppenhol

 

15:40

Flexibel Comfort

Inspirerende pitch over 'het nieuwe bouwen' in optima forma. Flexibel en comfortabel. Laat u inspireren hoe u van een duurzaam product tot een duurzame businesscase komt. 

Dennis Duffels

16:00

De toekomst van de bouw o.b.v. Europees onderzoek

Deze presentatie is voor iedereen interessant die wil weten wat de nabije en verre toekomst van de Europese bouwsector ons zal brengen. Maar met name hoe fabrikanten zich daar op dienen voor te bereiden.

Trends en ontwikkelingen in de Europese Bouw waar ingegaan wordt op de economische ontwikkelingen voor de korte termijn, de wet- en regelgeving, duurzaamheid, BIM en hoe de toekomst van de bouw er zal uitzien.

Henri Busker

16:20

Recycling: van kosten naar opbrengsten

Recycling van bitumen dakbedekking begint steeds vanzelfsprekender te worden.
Het door de dakbedekkingssector geïnitieerde platform Bitumen Recycling Nederland
vervult daarbij een belangrijke rol. De ervaringen zullen worden gepresenteerd.

Lodewijk Niemöller

16.40

Performance monitoring van gebouwen met WKO systemen

Een duurzaam gebouw is veel meer dan een energiezuinig gebouw; duurzaamheid impliceert immers ook gezondheid, flexibiliteit, veiligheid, etc. Toch is 'energie' in de praktijk vaak een trigger om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Het verwarmen en koelen van een gebouw met traditionele installaties zorgt voor een hogere energierekening dan met een WKO in combinatie met een warmtepomp. Om hiermee een energiekostenreductie van 30 procent of meer te behalen is monitoring (= meten + bewaken) essentieel. Naast efficiency wordt ook gekeken naar KPI's voor het binnenklimaat. In deze presentatie hoort u hoe deze performance monitoring bijdraagt aan het behalen van uw doelstellingen. 

Klaasjan van der Maas

 

Expertsessies

Tijd

Thema

Spreker(s)

11:00 - 12:00

Inloopspreekuur: Wat kunt u met Energie InvesteringsAftrek (EIA)?

Op de stand van RVO (11.303) staan specialisten over Energie InvesteringsAftrek (EIA) voor u klaar om u te informeren tijdens dit inloopspreekuur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

13:00 - 14:00

Inloopspreekuur: informatie over STEP, FEH en RVV

Op de stand van RVO (11.303) staan specialisten over STEP, FEH en RVV voor u klaar om u te informeren tijdens dit inloopspreekuur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

14:30 - 15:30

Inloopspreekuur: Tips voor gemeenten en bouwbedrijven voor versnellen bouwtraject

Op de stand van RVO (11.303) staan specialisten over het versnellen van bouwtrajecten voor u klaar om u te informeren tijdens dit inloopspreekuur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Side events

Tijd

Thema

Spreker(s)

13.00 - 16.30

Stakeholders meeting: Beton Bewust

 

VOBN

15:00 - 18:00

Boardroom meeting: Gezamenlijke missie om verduurzaming te versnellen

Op 1 april aanstaande gaan twintig vooraanstaande duurzame leiders aan de slag met het formuleren van een breedgedragen missie voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Een missie waaraan alle participanten van de Dutch Green Building Council zich aan kunnen verbinden. Een missie die bovendien houvast biedt bij het drastisch versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Want het is nodig en wel nu, zo bleek uit de Green Leadership Summit van eind vorig jaar; de koplopers moeten opstaan. Deze sessie wordt gehouden in de boardroom van het Elicium, Amsterdam RAI.

 

Dit is een besloten bijeenkomst. De deelnemers hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wilt u meer weten? Neem contact op met Marieke Olsthoorn, hoofd Communicatie & Kennisoverdracht via m.olsthoorn@dgbc.nl.

Dutch Green Building Council

 

 • E-mail

Salome Galjaard
Jim Teunizen
Gerard Lokhorst
Bart Cremers
Jeroen de Conceição van Nieuwenhuizen
Titia Siertsema
Toine van Bijsterveldt
Wilco van Rooijen
Hennes de Ridder
Rene van Loon
Hugo Jansen
Pieter van Gent
Wijnand Beemster
Hermi de Rooij
Gerard Nijboer
Klaas de Vries
Wim Braakman
Johan Postma
Floor Boerwinkel
Eric Carbijn
Ronald Huikeshoven
Martin Koppenhol
Babette van Loon
Rob Hagens
Hans Broekhuizen
Masi Mohammadi
Joost Valk
Selina Roskam
Thomas Bögl
Marco van Zandwijk
Terug naar boven