Programma donderdag 2 april


Mainstage Gaia

Starttijd

Thema

Spreker(s)

10:30

Welkom

 

Inge Diepman, Dagvoorzitter

10:35

Trends en (meet)ervaringen bij energie neutrale woningen en gebouwen

Ambities zijn eenvoudig op papier te zetten maar wat zijn de ervaringen met energie neutraal bouwen en wordt het ook daadwerkelijk in de praktijk gehaald. Hier zal op in worden gegaan aan de hand van twee cases die ander half jaar geleden zijn opgeleverd. Dit betreft de energie neutrale wijk RijswijkBuiten en de energie neutrale school Plein Oost te Haarlem.

Ronald Schilt

11:00

Innovatie van Innovatie in de bouw

Design van het Digitale bouwgenoom van Nederland.

Nico Baken

11:30

Innovatie in vastgoed

Een inspirerende marketvision over de innovatie in vastgoed Nederland. Welke trends en ontwikkelingen kunt u op inspelen met uw producten en diensten? Marielle Wieman heeft hierover een perfect overzicht als directeur van het innovatieplatform in de vastgoedbranche NeVaP.

Marielle Wieman

11:50

‘Gezondheid vraagt om ether’

De invloed van gebouwen op de gezondheid van de mensen die er in wonen en werken is steeds meer onderwerp van discussie: ondanks veel initiatieven blijkt in de praktijk het eindresultaat vaak onder de maat. De Lange geeft zijn visie op de richting waarin hij denkt dat de oplossing moet worden gezocht. 

Laurens de Lange

12:15

Building Holland Championship 2015   

Twee expertkoppels op het podium spelen een kennisquiz onder leiding van Inge Diepman. U kunt ook meedoen in de zaal als deelnemer. De winnaar ontvangt een geweldige prijs als winnaar van het Building Holland Championship 2015!

Inge Diepman

13:00

Light as a Managed Service

Jeroen Nollet - expert op het gebied van asset based financiering - behandelt trends en ontwikkelingen op het gebied van financiering van energy efficiency investeringen. In het bijzonder vertelt hij over hetgeen 'light as a service’ voor een gebouweigenaar en een hoofdaannemer kan betekenen.

 

Jeroen Nollet

13:30

Gezonde gebouwen 

Topexpert architect Thomas Bögl zal u tijdens deze Keynote  prachtige voorbeelden laten zien van Gezonde gebouwen. Dit zal u inspireren en handvatten geven ook hiermee aan de slag te gaan!

Thomas Bögl

14:00

Dromen, durven, delen, doen!

Wilco van Rooijen is de eerste en enige Nederlander die op eigen kracht en zonder extra zuurstof, de Seven Summits en de Three Poles bereikte (de zeven hoogste toppen op elk continent en de Noordpool, Zuidpool en de hoogste pool, de Mount Everest). Met Team Wilco van Rooijen onderneemt Wilco projecten en expedities vanuit een heldere filosofie:  dromen, durven, delen, DOEN! Met deze expedities, verhalen en avonturen wil Wilco grenzen over, dromen waarmaken en mensen inspireren.

Wilco van Rooijen

14:30

'Bouwen voor de nieuwe vraag'

De rol van de projectontwikkelaar is de afgelopen jaren sterk veranderd, waarbij de rol van de co-makers in hun proces belangrijker is dan ooit tevoren. In deze presentatie krijgt u te zien hoe AM deze nieuwe wijze van ontwikkelen anno 2015 invult en hoe AM zich hiermee wil onderscheiden.

Ronald Huikeshoven

14:45

Cradle 2 Cradle en duurzame innovaties als business case

Van enigszins stoffige tapijtfabrikant naar gewild acquisitieproject in de vloerenindustrie door oprecht duurzame innovaties.
Niet alleen het imago maar ook de winstgevendheid wordt positief beïnvloedt door het circulaire business model serieus vorm te geven op basis van Cradle to Cradle.

Rob Kragt

15:00

Smart Cities

Daan Roosegaarde: “Er is een tendens naar Smart Cities om steden en plekken menselijker of veiliger of energieneutraler te maken. In Jordanië en India bijvoorbeeld is men daar echt mee bezig. De huidige bouwwereld in Nederland is op dit terrein echter niet of nauwelijks actief en daar moet je voor oppassen, denk ik. We zouden zeker in Nederland moeten kijken naar wat mensen van de steden van morgen verwachten. Want er zit een gat tussen die verwachting en hoe de bouw zich op dit moment manifesteert. Als je kijkt naar de steden dan zullen die steeds intensiever gebruikt worden, dus we moeten daar een nieuwe visie op ontwikkelen. Dat gaat over de toekomstige energie, de toekomst van afval, de toekomst van mobiliteit. En daar speelt technologie een belangrijke rol in om dingen te verbeteren.” Dit is voor hem ook waar (Re)Building the Future over gaat, de bijzondere relatie die Nederland heeft met natuur en technologie.Het vakmanschap wat we hebben moeten we koppelen aan nieuwe ideeën en dat is waarschijnlijk de enige manier om nog een beetje te overleven, denk ik, in de wereld van morgen.

Daan Roosegaarde

 

Creatio Stage

Starttijd

Thema

Spreker(s)

10:30

Industrieel bouwen in binnenstedelijk gebied

De bouwopgave is in de afgelopen jaren enorm in transitie! Hoe kunt u hierop inspelen? Een inspirerende pitch over industrieel bouwen op de lastigste plaats waar dat mogelijk is.

Peter Musters

10:50

Zorgeloos oud worden

Hoe wonen leefbaar kan worden anno 2015.

Pieter Leeflang

Martin Koppenhol

11:10

Duurzaam Bouwen in Brazilië; uw kans op succes!

Een land met ongekende mogelijkheden voor de internationale duurzaam bouwen sector: Brazilië! Laat u tijdens deze Market Vision in 1x bijpraten over dit land en de mogelijkheden die het u kan bieden!

Corinne Schrauwen
Gyana Bindo

11:30

Green Deal Duurzame Scholen

Tijdens deze workshop informeert een van de initiatiefnemers van de Green Deal; Ruud van Vliet, u over de inhoud en de kansen van deze Green Deal. Interessant voor iedereen die betrokken is bij onderhoud van scholen.

Ruud van Vliet

12:15

Flexibel Comfort

Inspirerende pitch over 'het nieuwe bouwen' in optima forma. Flexibel en comfortabel. Laat u inspireren hoe u van een duurzaam product komt tot een duurzame businesscase.

Dennis Duffels

12:35

Energieneutrale scholenbouw? Het kan!

Energieneutrale scholen bouwen kan! Irma Thijssen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat een reeks goede voorbeelden zien. Wat leren we van koplopers over het bouwproces, de technieken en de eerste monitoring resultaten? Wat is nodig voor succes? "Het is elke dag feest om hier les te mogen geven".

Irma Thijssen

13:35

Workshop: The Future of The Building Industry

De bouw verandert of u dat nou leuk vindt of niet. De kanteling gaat van een ambachtelijk georiënteerde bouwnijverheid naar een productgerichte bouwindustrie. Die beweging is nodig om betaalbare oplossingen te vinden voor de vraagstukken die spelen rondom energie en duurzaamheid. Nieuwe klantvragen, nieuwe technologieën en een autonome maatschappelijk dynamiek maken de beweging echter ook onontkoombaar.
 
In deze masterclass nemen de Ridder en van de Groep u mee naar de fundamenten van innovatie in de bouw. Welke fundamentele veranderingsslag is nodig om de bouwsector om te turnen naar een volwassen industrie. Waarom zullen traditionele aannemers die innovatieslag niet maken als ze blijven hangen in het oude systeem; wat is systeemdenken en heeft u ooit gehoord van dynamische simulatie modellen? Een product als kenisdrager. Het is maar zo een greep uit de issues die aan bod komen in deze masterclass.

Hennes de Ridder
Jan Willem van de Groep

 

Stedebouw & Architectuur Talks 
Het programma van 14:00 tot 15:40 wordt verzorgd door Stedebouw & Architectuur 

o.l.v Wijnand Beemster

14:00

Innovatieve geïntegreerde materiaaltoepassingen voor intelligente architectuur

In deze workshop belicht Jeroen da Conceição van Nieuwenhuizen nieuwe ontwikkelingen in materialen en technieken, welke tot een slimmere architectuur leiden.

Jeroen da Conceição van Nieuwenhuizen

14:40

Round Table: Re-engineering the architect

BNA organiseerde het programma Re-engineering the architect, over nieuwe richtingen in de architectuurpraxis. Wat heeft dit programma opgeleverd? Waar liggen kansen? Inmiddels startte BNA met een vervolg op dit programma. Naast Fred Schoorl als gespreksleider is Roger Tan als praktijkspreker aanwezig. Roger is werkzaam bij Broekbakema en zal het gaan hebben over de rol van BIM als voorbeeld van de nieuwe architect.

Fred Schoorl

15:20

Vastgelopen winkelgebieden die zichzelf genezen

Market Vision presentatie door de Winkelstraatdokter; over winkelgebieden die zichzelf genezen. Jonkers ontwikkelde een methode die in Amsterdam zeer succesvol is toegepast en vastgelopen winkelgebieden er weer bovenop hielp.

Jeroen Jonkers

15:40

Round Table: Digitaal Vakmanschap

De ontwerp- en bouwwereld digitaliseert in een rap tempo. De voordelen zijn evident: er kunnen steeds complexere vormen worden gebouwd, er kan eenvoudiger worden samengewerkt, materiaalgebruik kan worden teruggedrongen etc. Een round tabel over dit onderwerp o.l.v.  Joost Heijnis met Marcel Bilow, hoofd van het Buckylab op TUD Bouwkunde, Wessel van Beerendonk, mede-oprichter Studio RAP (Robotics, Architecture & Production), en Frank Huijben, in 2014 gepromoveerd op het onderzoek naar het constructIeve en morfologIsche karakter van vacuümconstructies.

Booosting

 

Nexus Stage

Starttijd

Thema

Spreker(s)

10:30

Workshop: Biobased bouwen: mooi en duurzaam

Biobased bouwen is bouwen met grondstoffen uit de levende natuur. Voor echte verduurzaming moeten we steeds vaker kiezen voor deze ‘groene grondstoffen’.  Iris de Rijke licht toe wat er mogelijk is en hoe de overheid biobased bouwen stimuleert.

Iris de Rijke

11:10

Vraaggestuurd renoveren met WoonConnect

Integrale aanpak voor alle partijen
Aan de hand van twee praktijkprojecten wordt getoond hoe bewoners worden betrokken bij het ontwikkelen van renovatieplannen en hoe alle betrokkenen - naast bewoners ook de corporatie, de aannemer(s), fabrikanten, de gemeente - samen tot optimale keuzes komen. Een volledig nieuwe manier van werken die individueel maatwerk oplevert op een manier die sneller, efficiënter en goedkoper is dan welke andere werkwijze ook.

Paul van Pelt

11:30

Workshop: Nieuwe businesskansen in woonzorg - concepten voor de seniorenmarkt

Transities in de zorg bieden kansen in de markt voor aanpassen van woningen voor senioren met installatietechnologie (Domotica).

De markt blijkt uit onderzoek van de KvK uit 2013 is omvangrijk 4,5 miljard Euro tot 2040 en biedt tevens kansen tot internationale groei en omzet. De mismatch in aanbod en vraag is aan te pakken. Hiervoor moeten goede concepten worden getoetst aan behoeften van consumenten en leiden tot een omzetgroei voor de brede markt- en producten.

De KvK ondersteunt ondernemers digitaal met het opzetten van een (maatschappelijke) businesscase en samenwerking/verbindingen in de integrale bouwketen en sectoren daarbuiten en voor financiering en opschaling van werkende concepten.

Robin de Haan

Erwin Ketelaar

Rob Hagens

Annelies Lammers

Roelof Timmer

12:15

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen

Inzicht en grip op onderwijsgebouwen, dat is wat het ScholenDossier biedt. In deze presentatie wordt het doel en de werking van het instrument toegelicht. Vier thema’s staan centraal: alles op één plek, inzicht, simpel en dynamisch.

Eric Carbijn

12:35

Branding: op weg naar een succesvolle merkstrategie 

Tijdens Building Holland zal Jan Paul een inspirerend verhaal vertellen over hoe u uw merk tot een succes kunt maken. Dit doet hij deels aan de hand van onderzoek en theorie (bijvoorbeeld de brand funnel), maar met name aan de hand van praktijkvoorbeelden. Als directeur heeft hij aan de wieg gestaan van vele merkstrategieën en kan u dus tips en tricks aanreiken hoe u uw merk beter kunt positioneren.

Jan Paul Schop

13:00

Nederlandse uitvinding maakt verwarmen en koelen helft goedkoper voor utiliteitsbouw

TripleAqua bespaart tot 50% op het verwarmen en koelen van (middel)grote gebouwen.  TripleAqua behoort hiermee tot de zuinigste klimaatsystemen ter wereld en het eerste systeem met het 100% natuurlijk koudemiddel Propæne. Met deze Nederlandse uitvinding is een CO2-neutraal gebouw voor iedereen binnen handbereik.

Huibert Baak

13:20

Workshop: Kostenbesparing en verborgen opbrengsten leidt tot E=0 bij kantoorhuisvesting 

Door het Excellent Expert Team is, samen met de markt, de Value Case ontwikkeld. Deze geeft inzicht in kostenbesparingen ten gevolge van onderhouds- en energielastenbesparing én kijkt naar mogelijke additionele ‘opbrengsten’ ten gevolge van efficiencyvoordelen in primaire bedrijfsprocessen. De energetische verbetering van kantoorhuisvesting wordt zo niet alleen op basis van een businesscase ‘dichtgerekend’, maar wordt ook gevoed door geldstromen vanuit andere bedrijfsonderdelen (HRM, M&C, Financiën, MVO/CSR, etc.). Bij een aantal corporates is de Value Case inmiddels succesvol toegepast en heeft aangetoond dat hiermee de besluitvorming om energetisch te verbeteren (met als doel E=0) wordt versneld. In deze presentatie wordt de Value Case met praktische voorbeelden toegelicht.

 Jim Teunizen

14:00

Duurzaam Samenwerken is Goudmijn    

Investeren in duurzaamheid wordt ten onrechte vaak als kostbaar gezien. Het tegendeel blijkt echter waar indien de opdrachtgever, door middel van een helder advies, overzicht krijgt omtrent de mogelijkheden. Hierbij kunnen reële terugverdientijden en prestatiegaranties worden geformuleerd en gerealiseerd in combinatie met een hoog comfort en een gezond binnenklimaat. Voorwaarde is echter wel dat de totale bouwkolom mee wil gaan in dit proces, aangezien de verschillende disciplines (bouwkundig - en installatietechnisch) in duurzame projecten niet meer afzonderlijke van elkaar kunnen functioneren.

Het principe van “(Re)Building the Future” is hierbij een absolute voorwaarde met kernbegrippen als: (echte) samenwerking, transparantie en gelijkwaardigheid. Alklima / Mitsubishi Electric laat zien op welke wijze zij mogelijkheden zien om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en welke stappen een ieder moet nemen om de gestelde doelstellingen t.a.v. duurzaamheid te gaan behalen.

Martijn van Leerdam

14:20

Circulaire economie in de praktijk!

“Met een recyclingpercentage van maar liefst 97% zou je kunnen zeggen dat de bouw goed met haar grondstoffen omgaat. Toch wordt bij steenachtig puin, dat driekwart van het totale sloopmateriaal vormt, maar slechts voor 2% hergebruikt als vervanger van grind in nieuw beton. Dit bleek opnieuw uit het rapport dat ABN AMRO uitbracht afgelopen december. Verre van optimaal grondstofgebruik dus, omdat je daarmee de behoefte naar virgin grondstoffen nauwelijks verlaagd. Hoe kan het dat de bouw niet tot echte recycling komt? Noortje Schrauwen, projectleider bij Search Consultancy, zal deze vraag aankaarten in haar Market Vision ‘De Circulaire Economie in de Praktijk’. Daarvoor heeft zij naast eigen ervaringen, ook andere partijen uit de keten gesproken om succesfactoren voor circulair bouwen in de praktijk, boven tafel te krijgen. Benieuwd naar wat een adviseur, een architect, een producent van bouwmaterialen, en een sloper als succesfactoren zien? Kom dan donderdag 2 april naar NEXUS om 14.20”.

Noortje Schrauwen

15:45

Parkeren? Complex?

Bijeenkomst door Parkeer Netwerk Nederland. Dit maal is PNNL te gast bij Amsterdam RAI. Een fantastisch complex met een enorme parkeeropgave. Tijdens dit evenement laten wij ons informeren over het parkeren bij de RAI, de parkeerstromen, hoe om te gaan met de enorme piekmomenten maar ook over de nieuwbouwplannen.

De architect van deze nieuwe parkeergarage zal een toelichting geven op het gekozen ontwerp en het proces.
 

Bart Schinkel

Wim Braakman

 

Expertsessies

Tijd

Thema

Spreker(s)

11:00 - 12:00

Inloopspreekuur: Wat kunt u met Energie InvesteringsAftrek (EIA)?

Op de stand van RVO (11.303) staan specialisten over EIA voor u klaar om u te informeren tijdens dit inloopspreekuur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

13:00 - 14:00

Inloopspreekuur: informatie over STEP, FEH en RVV

Op de stand van RVO (11.303) staan specialisten over STEP, FEH en RVV voor u klaar om u te informeren tijdens dit inloopspreekuur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

14:30 - 15:00

Inloopspreekuur: Tips voor gemeenten en bouwbedrijven voor versnellen bouwtraject 

Op de stand van RVO (11.303) staan specialisten over het versnellen van bouwtrajecten voor u klaar om u te informeren tijdens dit inloopspreekuur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 

Side events

Starttijd

Thema

Spreker(s)

12:00 - 18.00

Bijeenkomst NeVaP: Duurzame Donderdag

Middagseminar georganiseerd door NeVaP en Duurzaam Gebouwd. Voor het gehele programma en aanmelden: http://www.nevap.nl

sprekers zijn o.a.

 

 • Menso Oosting, Bestuurslid, NeVaP en Manager Vastgoedontwikkeling, Mitros
 • Victor Pastoor, Commercieel manager Sustainable Buildings, Grontmij
 • Eloi Burdorf, Directeur, DWA
 • Hilco van der Wal, Urbanisator & procesmanager gebiedsontwikkeling, APPM
 • Owen Zachariasse, Manager Innovatie en Duurzaamheid, Delta
 • Fred Sanders, Kerndocent en Research manager, TSM

 

 16.00

Netwerkborrel

De Groot & Visser nodigt u uit op stand 11.316 voor een netwerkborrel! Welkom vanaf 16.00 uur.

De Groot & Visser, stand 11.316

 

Met een recyclingpercentage van maar liefst 97% zou je kunnen zeggen dat de bouw goed met haar grondstoffen omgaat. Toch wordt bij steenachtig puin, dat driekwart van het totale sloopmateriaal vormt, maar slechts voor 2% hergebruikt als vervanger van grind in nieuw beton. Dit bleek opnieuw uit het rapport dat ABN AMRO uitbracht afgelopen december. Verre van optimaal grondstofgebruik dus, omdat je daarmee de behoefte naar virgin grondstoffen nauwelijks verlaagd. Hoe kan het dat de bouw niet tot echte recycling komt? Noortje Schrauwen, projectleider bij Search Consultancy, zal deze vraag aankaarten in haar Market Vision ‘De Circulaire Economie in de Praktijk’. Daarvoor heeft zij naast eigen ervaringen, ook andere partijen uit de keten gesproken om succesfactoren voor circulair bouwen in de praktijk, boven tafel te krijgen. Benieuwd naar wat een adviseur, een architect, een producent van bouwmaterialen, en een sloper als succesfactoren zien? Kom dan donderdag 2 april naar NEXUS om 14.20”.

 • E-mail

Salome Galjaard
Jim Teunizen
Gerard Lokhorst
Bart Cremers
Jeroen de Conceição van Nieuwenhuizen
Titia Siertsema
Toine van Bijsterveldt
Wilco van Rooijen
Hennes de Ridder
Rene van Loon
Hugo Jansen
Pieter van Gent
Wijnand Beemster
Hermi de Rooij
Gerard Nijboer
Klaas de Vries
Wim Braakman
Johan Postma
Floor Boerwinkel
Eric Carbijn
Ronald Huikeshoven
Martin Koppenhol
Babette van Loon
Rob Hagens
Hans Broekhuizen
Masi Mohammadi
Joost Valk
Selina Roskam
Thomas Bögl
Marco van Zandwijk
Terug naar boven