Programma dinsdag 31 maart » Programma Woensdag


Mainstage Gaia

Starttijd

Thema

Spreker(s)

10:30

Opening Building Holland 2015

 

Pernille La Lau
Wienke Bodewes

10:45

(Re)Building the Future

Nederland doet het op gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving ronduit slecht in vergelijking met de ons omringende landen. We blijven hangen in een zesjescultuur en een groot deel van de bouw verwacht door te kunnen gaan waar we aan het begin van de crisis zijn gestopt: het realiseren van zo veel mogelijk nieuwbouw. Dat gaat niet gebeuren! Er zijn grote kansen, o.a. op het gebied van duurzaam renoveren van woningen en stadswijken. Want op dat gebied hebben we, Europees gezien, bovengemiddeld veel kennis.

Andy van den Dobbelsteen

11:15

'De Verbinding' - MVO in de bouw in praktijk!

In Groningen werken al zes jaar lang 12 dove mensen in de kozijnenfabriek De Verbinding. Een inpirerend project wat MVO in de praktijk zichtbaar maakt. Een interview door Pernille La Lau.

Bert van Boggelen
Toine van Bijsterveld

11:35

'De salontafel als nieuwe norm'

Waarom nul op de meter en circulaire gebouwen de basis vormen en niet 'het doel'.

Onno Dwars

12:10

(Re)Building the Future van de woningmarkt

De grootschalige verduurzaming van de woningbouw in NL. Een open discussie door topexperts over deze transitie. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: Helpt het verplichte energielabel? Wat is de beste methodiek voor duurzame renovatie: De Stroomversnelling of kleine stapjes?

Arthur Lippus
Jan Willem vd Groep
Claudia Reiner
Ron Peters

12:55

Uitreiking boek TNO

Het werkboek “ Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van
hellende daken” is tot stand gekomen als resultaat van een Technologie Cluster in
het kader van MKB programma. In het Cluster werd door TNO intensief samengewerkt
met Woningstichting Wageningen en met leden van de Stichting Dakmeester.

TNO

13:15

Round Table: Ketensamenwerking als basis voor succes

Een open discussie door topexperts over ketensamenwerking, nieuwe contractvormen en het succes wat dit ook voor u kan geven!

Toine van Liebergen
Evert Visser
Herbert van der Heijden
Rene van Loon
Henk Koekoek

14:00

Gebouwen met toekomstwaarde

Keynote over visie en praktijk van Gebouwen met toekomstwaarde. Mede naar aanleiding van het rapport 'Gebouwen met toekomstwaarde'. Dit rapport (dat in opdracht van VNO-NCW en MKB Nederland) is opgesteld door Brink Management & Advies en het Centrum voor Procesinnovatie in de Bouw (CPI) van de TU Delft, is eind november officieel opgeleverd en gepresenteerd aan minister Blok. Het rapport is opgesteld in samenwerking met o.a. verschillende bracheorganisaties, drie ministeries en DGBC. Het vormt een handreiking aan alle betrokken markt- en overheidspartijen hoe zij de toekomstwaarde van een gebouw kunnen beoordelen, bezien vanuit adaptiviteit, financierbaarheid en duurzaamheid. Dit biedt ruimte voor nieuwe marktontwikkelingen.

Marleen Hermans

14:30

Leefbaar wonen met comfort en inschaalbare zorginpassing

Hoe wonen leefbaar kan worden anno 2015.

Pieter Leeflang
Martin Koppenhol

14:50

Green Deals en de transitie in de bouw

Nederland kiest voor groene groei. Met de Green Dealaanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving om de transitie naar een duurzame economie te versnellen.

Roel Bol

15:20

Wat nou?! Niet kunnen samenwerken binnen een prestatiegericht onderhoudscontract?

De onderhoudsmarkt is sterk aan het veranderen en herpositioneren. Er ontstaan veranderende behoefte die leiden tot een hernieuwende vraagspecificatie. Vastgoedeigenaren willen maximaal ontzorgd worden door prestaties en garanties te verleggen naar marktpartijen. Dit vraagt om nieuwe businesscases, verdienmodellen, samenwerkingsverbanden en contractvormen. Een fundamenteel vertrekpunt, om te komen tot gedragen maincontract, is het definiëren van de gewenste klantspecifieke kwaliteit.

Woningcorporaties geven € 3 miljard uit aan onderhoud, elk jaar weer. Dan zijn er nog scholen, ziekenhuizen, gemeenten, enz.. Kortom, een enorme jaarlijkse uitgave. Dus kan het niet met minder? En doen we wel de juiste dingen? Opdrachtgevers en opdrachtnemers willen hier graag duidelijke afspraken over maken en grijpen naar de NEN 2767 om dit objectief vast te leggen. Helaas.. Het is inmiddels wel gebleken dat prestatieafspraken op basis van conditiescores niet werken!

Joost van de Werf legt tijdens zijn presentatie een systematiek voor en toont aan dat  het wél mogelijk is om resultaatgerichte afspraken te maken en zo een stuur op het budget te zetten.

Joost van der Werf

15.40

Market Vision: Energieverspilling en struisvogelpolitiek

Gezonde duurzame gebouwen verspillen geen energie. Maar alle goede initiatieven en innovaties ten spijt, bij de keuze voor klimaattechnieken steken we de kop in het zand. Met een focus op de initiële investering, wordt het energieverbruik verzwegen. Met als gevolg verspilling, van energie en geld. In deze presentatie handvaten over energie en exergie, energiebuffering, hergebruik, reststromen en de waarde van water. 

Kor Foekens

16:05

Tekenmoment Europese gedragscode voor EPC's

In samenwerking met Nationale ESCo Congres 2015.

 

16:30

“Van goed naar Goud!”

“Vier jaar lang werden ‘mijn’ Nederlandse hockeydames steeds tweede. We speelden wel goed, maar wonnen niets. In mijn ogen was dat de schuld van de speelsters, totdat mijn mental coach me vertelde dat dit door mij kwam. ‘Je geeft je speelsters opdrachten mee. Dat voeren ze uit, maar alleen als je kijkt. Ga met ze in gesprek en maak ze onderdeel van je plan.’ Dat bleek het verschil in goed en goud, want in de volgende vier jaar wonnen we wél alles. We werden Europees, wereld- en Olympisch kampioen.

Marc Lammers

17:00

Uitreiking De Nationale Bouwster

Een award voor innovatie in de bouw.

 Piet M. Oskam 

 

Creatio Stage

Starttijd

Thema

Spreker(s)

11:10

Platform Duurzame Huisvesting

Het Platform Duurzame Huisvesting is een samenwerking van overheid en branche-,
koepel- en kennisorganisaties die vanuit een triple helix structuur werkt aan de
verduurzaming van bestaande utiliteitsbouw. Door netwerken, kennisbijeenkomsten
en het ontwikkelen van producten draagt het platform bij aan het oplossen en
wegnemen van knelpunten rondom duurzaamheid in de huisvestingsketen. Uniek
aan deze samenwerking is dat de gehele huisvestingsketen aan één tafel zit. Claudia
Reiner zal tijdens haar presentatie ingaan op het belang van samenwerken als katalysator voor het verduurzamen van bestaand vastgoed.

Claudia Reiner 

11:30

Topsector Energie; Mogelijkheden voor de gebouwde omgeving

Binnen het topsector energiebeleid is de gebouwde omgeving een belangrijk aandachtspunt. In samenwerking met verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) heeft RVO.nl verschillende subsidiemogelijkheden ontwikkeld. Welk soort projecten zijn gehonoreerd en wat zijn de mogelijkheden voor u?

Daniël van Rijn

12:15

Flexibel Comfort

Inspirerende pitch over 'het nieuwe bouwen' in optima forma. Flexibel en comfortabel. Laat u inspireren hoe u van een duurzaam product tot een duurzame businesscase komt.

Peter Musters

12:35

Customer journey: De klantreis

De presentatie is voor iedereen interessant die zich bezighoudt met het doorgronden van stappen die een klant (zowel professional als consument) bewust en onbewust neemt om uiteindelijk tot een aankoop te komen, maar ook hoe een bedrijf ambassadeurs kan creëren voor haar product. Florens van der Gaag legt uit welke stappen de klant in zijn reis doorloopt, welke bewuste en onbewuste keuzes hij daarbij maakt en wat de bronnen zijn die hiervoor gebruikt worden.

Florens van der Gaag

13:00

Expertmeeting: Meer winst door duurzaamheid

Interactieve sessie waarin u inzicht krijgt hoe u snel uw onderneming kan verduurzamen en tegelijk de winst aanmerkelijk kan vergroten. Leer van koplopers die reeds de winst door duurzaamheid hebben ontdekt.

Henk van Dop
Wietse Walinga 

14:00

Turn to Value

De bouw verandert; of u dat nou leuk vindt of niet. De kanteling gaat van een ambachtelijk georiënteerde bouwnijverheid naar een klantgerichte bouwindustrie. Die beweging is nodig om betaalbare oplossingen te vinden voor de vraagstukken die spelen rondom energie en duurzaamheid. Nieuwe klantvragen, nieuwe technologieën en een niet beïnvloedbare maatschappelijk dynamiek maken de beweging echter ook onontkoombaar.
 
Hoe ziet dit toekomstige speelveld eruit? Wat zijn de innovatievraagstukken van morgen en overmorgen? Wat is de rol van de toeleverende industrie daarin? Hoe maken we makkelijk cross-over met andere sectoren? Hoe doet BASF dat binnen bijvoorbeeld een initiatief als de Stroomversnelling? Waarom wordt eigenlijk het concept aannemer overbodig? Dat en meer zijn vragen die aan bod komen tijdens de bijdrage van Pieter van Gent en Jan Willem van de Groep.

Jan Willem vd Groep
Pieter van Gent

14:45

Het realiseren van meerwaarde in de aanbestedingsprocedure

Stel het gebruik van het gebouw centraal, van begin tot eind.

Bertina Seffinga
Annet de Vree

15:05

BREEAM in-Use: Praktijkverhaal van een aantoonbaar gezond(er) gebouw

BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.

Marleen Lubberding

15:25

Geld verdienen met marketing

Voor organisaties die graag willen starten met professionele marketing of zij die na een eerste stap op zoek zijn naar verbetering van de performance biedt BouwKennis de presentatie Geld verdienen met marketing. Boudewijn Goedhart gaat met deze presentatie dieper in op wat marketing nu precies te bieden heeft voor organisaties binnen de bouwsector.

Boudewijn Goedhart

15:45

Het doolhof duurzaamheid

In de huidige tijd worden opdrachtgevers overladen met informatie omtrent duurzaamheid. Alleen al de verschillende interpretaties maakt duidelijk dat het bijna onmogelijk is om nog overzicht te behouden. Rudy Grevers geeft aan de hand van een workshop op een heldere manier inzicht omtrent de mogelijkheden van de huidige duurzame warmtepompconcepten. Hierbij wordt een vergelijk gemaakt tussen de traditionele installatiesystemen en de voordelen die te behalen zijn door te investeren in nieuwe technieken. Door de installaties aan elkaar te spiegelen wordt zichtbaar dat verschillende duurzame concepten elkaar extra kunnen versterken.

Rudy Grevers

16:30

Slimme stappen naar een duurzame toekomst

VEKA AG presenteert een totaal nieuw kozijnprofielsysteem, speciaal ontwikkeld
voor de toepassing van triple glas.

Adriaan Hakkert

 

Nexus Stage

StarttijdThemaSpreker(s)
11:00

Market Vision

Creëren van een gezond binnenklimaat; het hoe en waarom. Velen herkennen het belang van een gezond binnenklimaat. Deze presentatie gaat een stap verder en toont het verhaal van een Alzheimer patiënt waarbij het effect van een gezond binnenklimaat met u gedeeld wordt. Daarnaast wordt een voorbeeld besproken van een project waar met eenvoudig te realiseren ventilatie systeem en een goede samenwerking een vitaal binnenklimaat gerealiseerd is.

Bart Cremers
Marck Freriksen 

11:15

Workshop: Gezond en dynamisch recreëren ondanks de zorgverlening

Een interactieve en open discussie door topexperts over deze ontwikkelingen

Hermi de Rooij Gerard Nijboer
Pieter Leeflang (moderator)

12:00

Business in de slimme gezonde stad

Gezonde steden, slimme gebouwen. Steeds meer bedrijven passen innovatieve technologie toe in producten, diensten en processen. Er liggen enorme kansen voor bouwbedrijven in deze groeimarkt. Sensoren worden ingezet voor beveiliging van goederen, in slimme zorgconcepten, en voor het continu meten van klimaat en bezetting in gebouwen.En wat te denken van 'Het nieuwe goud': data. Verzamelen, simulatie en analyse van data bieden kansen om beslissingen te nemen om de exploitatie, gezondheid, comfortbeleving en veiligheid te vergroten. Welke data en technologie is in te zetten voor het gezonder, slimmer en bereikbaarder houden van onze steden? Welke kansen liggen er voor bouwondernemers?Vier inleiders pitchen de ontwikkelingen die zij zien aan de hand van concrete projecten en voorbeelden. Daarna volgt een discussie over hoe de beschikbare kennis en data toegankelijk te maken voor de maatschappij en de businesskansen te benutten.

Het nieuwe bouwen. De businesscase voor ondernemers door Ruud Meijvogel.
Informatie en data in de praktijk. Praktische voorbeelden van datagebruik door Erwin Ketalaar Innovatief datagebruik bij 'het nieuwe ontwikkelingen'. Een casus in de Gemeente Houten door André van der Veen.

Ruud Meijvogel
Erwin Ketelaar
Marianne Linde
André van der Veen
Leendert van Bree
12:40

Vraaggestuurd renoveren met WoonConnect

Integrale aanpak voor alle partijen. Aan de hand van twee praktijkprojecten wordt getoond hoe bewoners worden betrokken bij het ontwikkelen van renovatieplannen en hoe alle betrokkenen - naast bewoners ook de corporatie(s), de aannemer(s), fabrikanten, de gemeente(n) - samen tot optimale keuzes komen. Een volledig nieuwe manier van werken die individueel maatwerk oplevert op een manier die sneller, efficiënter en goedkoper is dan welke andere werkwijze ook.

Paul van Pelt
13:00

Het Scholendossier

Inzicht en grip op onderijwsgebouwen, dat is wat het ScholenDossier biedt. In deze presentatie wordt het doel en de werking van het instrument toegelicht. Vier thema's staan centraal: alles op één plek, inzicht, simpel en dynamisch. 

Hetty van der Pennen
13:20

Nederlandse uitvinding maakt verwarmen en koelen helft goedkoper voor utiliteitsbouw

TripleAqua bespaart tot 50% op het verwarmen en koelen van (middel)grote gebouwen. TripleAqua behoort hiermee tot de zuinigste klimaatsystemen ter wereld en het eerste systeem met het 100% natuurlijk koudemiddel Propæne. Met deze Nederlandse uitvinding is een CO2-neutraal gebouw voor iedereen binnen handbereik.

Huibert Baak
13:40

Hoe maken we een SMART CITY mogelijk?

Onze huidige energiemarkten en het netwerk zijn niet ontworpen voor tweerichtingsverkeer op de grid met toegang voor iedereen. USEF is een samenwerkingsverband tussen energieleveranciers, netbeheerders, fabrikanten van elektrische installaties, consultancy en ICT-bedrijven. Samen zijn er oplossingen bedacht om dit wel mogelijk te maken. Interessant voor bouw-, installatie-, en energieprofessionals. 

Milo Broekmans
14:00

Dankzij duurzaamheid kwalitatief en kwantitatief verdienen!

In deze sessie wordt aan de hand van het in aanbouw zijnde C2C-geïnspireerde stadskantoor van de gemeente Venlo aangetoond welke stappen in het totale planproces de succesfactoren blijken te zijn voor het realiseren van de gewenste kwaliteit van het gebouw mét daarbij ook nog eens een fors financieel voordeel. Het afstappen van het traditionele planproces blijkt daarbij cruciaal.

Michel Weijers
14:20

Zeer energiezuinig bouwen en renoveren in 2015: Hoe doen anderen dat?

RVO.nl inspireert en deelt kennis over ruim 350 gerealiseerde, energiezuinige projecten. Zo is recent onderzoek gedaan naar zeer energiezuinige renovaties met label A+ en A++. Klaas de Vries (RVO.nl) geeft inzicht in renovatietrends en -ontwikkelingen en praat u bij over de mogelijkheden van de RVO Database Energiezuinig gebouwd.

Klaas de Vries
15:00

Industrieel bouwen in binnenstedelijk gebied

De bouwopgave is in de afgelopen jaren enorm in transitie! Hoe kunt u hierop inspelen? Een inspirerende pitch over industrieel bouwen op de lastigste plaats waar dat mogelijk is.

Dennis Duffels
15:20

Koudebruggen en EPC 0,4

De thermische schil is meer dan een isolatiewaarde. Doel is het realiseren van kwalitatief goede, comfortabele en energiezuinige gebouwen. De detaillering speelt daarbij een sleutelrol. Een onderschat aspect van die detaillering is de thermische kwaliteit van het detail: de koudebrug.

Harm Valk
15:40

Integreren van installatie in de schil van het gebouw 

Tijdens deze Market Vision legt Jerome Corba, Zehnder Group Nederland b.v.,
uit waarom het zo belangrijk is om de technische installatie te integreren in de
bouwkundige oplossing. Daarnaast worden er succesvolle projecten en oplossingen
getoond om het bewijs van deze noodzaak aan te tonen.

Jerome Corba
16:10

Kwaliteit in de thermische schil

Een kwalitatief goed gebouw begint bij een uitstekende thermische schil. Welke
eigenschappen van de gebouwschil zijn bepalend voor een comfortabel en energiezuinig
binnenklimaat?

Gerton Starink

 

Expertsessies

Tijd

Thema

Spreker(s)

11:00 - 12:00

Inloopspreekuur: Wat kunt u met Energie InvesteringsAftrek (EIA)?

Op de stand van RVO (11.303) staan specialisten over EIA voor u klaar om u te informeren tijdens dit inloopspreekuur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

13:00 - 14:00

Inloopspreekuur: informatie over STEP, FEH en RVV

Op de stand van RVO (11.303) staan specialisten over STEP, FEH en RVV voor u klaar om u te informeren tijdens dit inloopspreekuur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

14:30 - 15:30

Inloopspreekuur: Tips voor gemeenten en bouwbedrijven voor versnellen bouwtraject

Op de stand van RVO (11.303) staan specialisten over het versnellen van bouwtrajecten voor u klaar om u te informeren tijdens dit inloopspreekuur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Side events

Tijd

Activiteit

Organisatie

9:45 - 15:45

Nationale ESCo Congres 2015

Om de Nederlandse ESCo-markt verder te stimuleren, organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ESCoNetwerk.nl en Duurzaam Gebouwd op 31 maart het Nationale ESCo Congres 2015. Tijdens dit congres staat samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal. Het congres vindt plaats in Amsterdam RAI in het Forum.

Meer informatie en inschrijven kan via www.escocongres.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ESCoNetwerk.nl en Duurzaam Gebouwd.

16:00

Cocktail party!

De Groot & Visser nodigt u uit op stand 11.316 voor een heuse Cocktail party! Welkom vanaf 16.00 uur.

 

De Groot & Visser, stand 11.316

 

 • E-mail

Boudewijn Goedhart
Rene van Loon
Piet M. Oskam
Pim Peters
Jim Teunizen
Bas van de Westerlo
Jordi Liem
Rob Hagens
Dennis Duffels
Florens van der Gaag
Marjet Rutten
Erwin Ketelaar
Mark de Graaf
Eric Carbijn
André van der Veen
Erik van Heuveln
Michiel Haas
Kor Foekens
Ron Peters
Hetty van der Pennen
Eduard van der Meer
Mariëlle Wieman
Joost van der Werf
Marck Freriksen
Henk-Willem van Dorp
Claudia Reiner
Pepijn Bakker
Rob Kragt
Anke van Hal
Fred Schoorl
Terug naar boven