Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst (Re)Building the Future ten aanzien van de website www.rebuildingthefuture.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van (Re)Building the Future. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van (Re)Building the Future.

De op deze website getoonde informatie wordt door (Re)Building the Future met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. (Re)Building the Future behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel (Re)Building the Future alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is (Re)Building the Future niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.rebuildingthefuture.nl. Deze websites welke geen eigendom zijn van (Re)Building the Future, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van (Re)Building the Future. Hoewel (Re)Building the Future uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door (Re)Building the Future worden onderhouden wordt afgewezen.

(Re)Building the Future sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.

 • E-mail

Annelies Lammers
Marck Freriksen
Irma van Leeuwen
Onno Dwars
Jeroen Jonkers
Daan Roosegaarde
Jan Paul Schop
Boris Zeisser
Maarten Epema
Salome Galjaard
Anita van der Brugge
Daniël de Witte
Jeroen de Conceição van Nieuwenhuizen
Bas van de Westerlo
Hennes de Ridder
Piet M. Oskam
Rianne van Dusseldorp
Hetty van der Pennen
Lodewijk Niemöller
Frank Geers
Robin de Haan
Marco van Zandwijk
Hans Broekhuizen
Leendert van Bree
Marleen Lubberding
Marianne Linde
Wessel van Beerendonk
Atze Boerstra
Hermi de Rooij
Henk-Willem van Dorp
Terug naar boven