Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst (Re)Building the Future ten aanzien van de website www.rebuildingthefuture.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van (Re)Building the Future. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van (Re)Building the Future.

De op deze website getoonde informatie wordt door (Re)Building the Future met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. (Re)Building the Future behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel (Re)Building the Future alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is (Re)Building the Future niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.rebuildingthefuture.nl. Deze websites welke geen eigendom zijn van (Re)Building the Future, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van (Re)Building the Future. Hoewel (Re)Building the Future uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door (Re)Building the Future worden onderhouden wordt afgewezen.

(Re)Building the Future sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.

 • E-mail

Henk-Willem van Dorp
Bas van de Westerlo
Bert van Boggelen
Marco van Zandwijk
Gyana Bindo
Lodewijk Niemöller
Adriaan Hakkert
Ron Peters
Dennis Duffels
Andy van den Dobbelsteen
Roelof Timmer
Marc Lammers
Florens van der Gaag
Daan Roosegaarde
Hugo Jansen
Annelies Lammers
Rob Smit
Eduard van der Meer
Klaas de Vries
Nico Baken
Wietse Walinga
Rianne van Dusseldorp
Peter Musters
Bertina Seffinga
Irma van Leeuwen
Anke van Hal
Benno Oosterom
Onno Dwars
Irma Thijssen
Michel Weijers
Terug naar boven